Právní poradna

 

Jihočeský kraj
České Budějovice - Česká 52, tel: 604690866, 732 420 223, 602 148 876; soncb@seznam.cz
Konzultace: pondělí a středa: 9.00 - 17.00 dle telefonické dohody (v tuto dobu je v provozu pevná linka 386 360 262)
__________________________________________________________________________________
Český Krumlov - Kaplická ulice 586, tel: 724 074 416, 733604828 son@cmkos.cz
Konzultace: 1. úterý v měsíci od 16.00 ‐ 17.00 hod. dle telefonické dohody
__________________________________________________________________________________
Prachatice - tel: 723 318 146, 733 604 828, son@cmkos.cz; pevyk@tiscali.cz
__________________________________________________________________________________
Tábor – Kamarýtova 752, tel: 733 604 828, 722 003 228, son@cmkos.cz
Konzultace: 1. a 3. středa v měsíci od 14.00 - 17.00 hod. dle telefonického objednání
__________________________________________________________________________________
Jihomoravský kraj
Brno - JUDr. Jana Pejchalová /advokátka/, Smetanova 8, tel: 541 556 159, 608 767 212, son@cmkos.cz
Konzultace: každý čtvrtek 14.00 -17.00 hod. na základě telefonické dohody,
Brno – Žabovřesky JUDr. Eva Rujbrová, Zemkova 20, tel: 541 260 246, 603 438 660, son@cmkos.cz
Konzultace: 2. a 4. úterý v měsíci od 14.00 - 17.00 hod. dle telefonického objednání
__________________________________________________________________________________
Kraj Vysočina
Jihlava – Třída legionářů 2813/10, Bývalá budova Telecomu, zvonek označen, názvem: právní poradna, tel: 739 534 648, 733 604 828, son@cmkos.cz
Konzultace: dle telefonického objednání - čtvrtek 14.00 - 16,00 hod.
__________________________________________________________________________________
Královéhradecký kraj
Hradec Králové, Gočárova 1620, tel: 733 604 828, son@cmkos.cz; konzultacehk@centrum.cz
https://sweb.cz/kubica.j/hlavni.html
Konzultace: každý třetí pátek v měsíci od 15.00 - 18.00 hod. mimo státních svátků, července a srpna.
__________________________________________________________________________________
Liberecký kraj
Česká Lípa, Sokolská 295/37, tel: 602 939 403, 602 119 202, 722 605 145, son@cmkos.cz
Konzultace: každé pracovní pondělí od 13.00 - 17.00 hod. dle telefonického objednání
__________________________________________________________________________________
Frýdland v Čechách - (MÚ) - Nám. T. G. Masaryka 37, tel: 733 604 828, 485 108 927, son@cmkos.cz
Konzultace: dle telefonického objednání
__________________________________________________________________________________
Hrádek nad Nisou, Žitavská 670, tel: 733 604 828, 485 108 927, son@cmkos.cz
Konzultace: dle telefonického objednání
__________________________________________________________________________________
Liberec – Stavební bytové družstvo Pozemních staveb, Liberec IV, Mlýnská 611, tel: 485 108 927,
723 842 794, son@cmkos.cz
Konzultace: pondělí: 8.30 ‐ 12.00 ‐ 14.00 ‐ 17.30 pouze na objednání, čtvrtek:8.30 ‐ 12.00 ‐ 14.00 ‐
17.30 pouze na objednání.
__________________________________________________________________________________
Turnov - Antonína Dvořáka 293, tel: 733604828, 485108927, son@cmkos.cz
Konzultace: dle telefonického objednání.
__________________________________________________________________________________
Moravskoslezský kraj
Frýdek Místek - T. G. M. 650, tel: 733 604 828, son@cmkos.cz
Konzultace: konzultace dle telefonického objednání.
__________________________________________________________________________________
Ostrava - Krajské, poradenské a informační centrum, ulice 28. října 165/68, tel: 604 598 939,
Konzultace: dle telefonického objednání
Adresa pro korespondenci: Sdružení nájemníků ČR, k rukám pana Jana Vozárika, ulice 28. října
165/68 Ostrava,
__________________________________________________________________________________
Bruntál - Rýmařovská 8, tel: 604 598 939, 602 781 361, son@cmkos.cz
Konzultace: 2. a 4. čtvrtek v měsíci 14.00 ‐ 17.00 hod. dle telefonické dohody
__________________________________________________________________________________
Havířov ‐ město - Palackého 689/2, tel: 777810174, 723 697 356, 604 598 939,
son.havirov@kazaweb.cz,
Konzultace: druhý a čtvrtý pracovní čtvrtek v měsíci od 16.30 ‐ 18.00 hod.
__________________________________________________________________________________
Ostrava 3 ‐ Jih ‐ Hrabůvka (Kulturní dům K ‐ TRIO), Dr. Martínka 1439/4, tel: 604598939, 775 364 480
Konzultace: 2. čtvrtek v měsíci od 16.00 ‐ 18.00 hod. dle telefonické dohody
__________________________________________________________________________________
Olomoucký kraj
Olomouc - U Kovárny 540/44, tel: 585 757 611, fax: 585 757 660, 733 604 828
son@cmkos.cz
Konzultace: pondělí: 7.00 ‐ 11.30 ‐ 12.30 ‐ 16.00 hod., čtvrtek: 8.00 ‐ 11.30 ‐ 12.30 ‐ 17.00 hod.
__________________________________________________________________________________
Prostějov - Kostelecká 17
(přízemí) tel: 733604828, 605 765 505, https://www.sweb.cz/son.prostejov/index.htm, son@cmkos.cz
Konzultace: pondělí a středa: 15.00 ‐ 17.00 hod. /provozní doba kanceláře/
v Případě akutního stavu se lze objednat telefonicky i mimo poradenskou službu: GSM: 605 765 505
__________________________________________________________________________________
Šumperk - Lidická 56 tel: 608 757 787, 604 598 939, son@cmkos.cz
Konzultace: pondělí, středa od 9.00 - 11.20 - 12.30 - 17.00 hod.
__________________________________________________________________________________
Plzeňský kraj
Plzeň - Houškova 35, tel: 774 705 728, sonplzensko@seznam.cz
Konzultace: dle telefonického objednání: GSM: 774 705 728
__________________________________________________________________________________
Praha
Praha 3 -Žižkov - Celostátní informační centrum pro bydlení, Nám. W. Churchilla 1800/2, tel: 234 463 343, 733 604 828, son@cmkos.cz
Konzultace: dle telefonické dohody
__________________________________________________________________________________
Praha 8 - Kollárova 18 tel: 60 2363 066, 733 604 828, 603 735 613, bd-info@bd-info.cz
Konzultace: konzultace pouze dle telefonického objednání
__________________________________________________________________________________
Středočeský kraj
Mladá Boleslav - Husova 192, tel: 485 108 927, son@cmkos.cz
Konzultace: dle telefonického objednání /kancelář senátora p. Jaromíra Jermáře/
Ústecký kraj
Ústí nad Labem, V Jirchářích 705/3, tel: 603 230 694, 777 792 111, 723 620 182, son@cmkos.cz
Konzultace: pondělí od 12.00 ‐ 17.00 hod. středa od 11.00 ‐ 16.00 hod. (po telefonické dohodě i mimo úřední dny).
__________________________________________________________________________________
Zlínský kraj
Holešov – Masarykova 631, tel: 733 604 828, son@cmkos.cz
Konzultace: konzultace pouze dle telefonického objednání
__________________________________________________________________________________
Uherské Hradiště, Masarykovo nám. 157/8, tel: 733 604 828, son@cmkos.cz
Konzultace: dle telefonického objednání
__________________________________________________________________________________
Zlín - Tř. Tomáše Bati 1547 tel: 733 604 828
Konzultace: konzultace pouze dle telefonického objednání.

 

 

 

 

 

 

 

UPOZORNĚNÍ - DOPORUČENÍ ! Účastníci mimořádných událostí mohou využít svého práva - nevypovídat V posledním období dochází ke zvýšenému počtu mimořádných událostí (dále jen MU), kdy zaměstnanci - členové OSŽ, bezprostředně po MU podávají vysvětlení zaměstnavateli, tzv. zápis se zaměstnancem, dále vypovídají pro Inspektorát bezpečnosti železniční dopravy, dokonce i před orgány činnými v trestním řízení (Policie České republiky), aniž by využili svého práva nevypovídat s ohledem na svůj aktuální psychický a fyzický stav. OSŽ - ústředí považuje za nutné opětovně upozornit členy OSŽ na jejich právo n e v y p o v í d a t (viz níže - poznámka). OSŽ - ústředí doporučuje funkcionářům OSŽ, předsedům ZO OSŽ a závodním výborům (ZV) ZO OSŽ zabezpečit opakované informování všech svých členů OSŽ s obsahem „Desatera člena OSŽ pro krizové situace v dopravě,“ zejména části: „Jak postupovat při MU v dopravě,“ zdůraznit možnost a účelnost využití tzv. krizové linky OSŽ (nepřetržitý právní servis), jejíž telefonní číslo je: 6 0 2 2 6 2 5 4 4 OSŽ - ústředí dále doporučuje zdůraznit členům OSŽ, kteří se budou nacházet v blízkosti účastníků MU - členů OSŽ, aby jim poskytli potřebnou součinnost, případně využili krizové linky. Jak postupovat při MU v dopravě (výpis): V případě jakékoliv MU není nikdo povinen vypovídat o předmětné skutečnosti ihned na místě nebo po bezprostředním skončení směny, pokud se subjektivně necítí být takové výpovědi schopen. Za odepření výpovědi nemůžete být postiženi! Nemusíte ani uvádět, proč se obáváte, že byste si přivodili trestní stíhání. Vždy musíte být poučeni, jako co vypovídáte. Pokud již bylo doručeno usnesení o zahájení trestního stíhání, jste v pozici obviněného a nemusíte vypovídat vůbec, popř. můžete vypovídat, jak uznáte za vhodné, svoji výpovědí však nesmíte nikoho křivě obvinit. Nejpozději v této fázi je nutné být vždy zastoupen advokátem. Vždy máte právo si svou výpověď přečíst. Pokud její obsah nesouhlasí s tím, co jste uvedli, máte právo na opravu textu a jeho doplnění. Bez takové opravy nikdy neúplnou nebo chybnou výpověď nepodepisujte! Zejména bez konzultace s advokátem nepodepisujte dohody o změně pracovní smlouvy a dohody o uznání závazku k náhradě škody! Takovým podpisem předem uznáváte svou vinu! V každém případě jste povinni se po MU podrobit kontrole, zda nejste pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky. Členové OSŽ si v některých případech neuvědomují, že učiněná výpověď nebo podpis určité písemnosti, může mít pro ně do budoucnosti významné negativní důsledky, mnohdy nevratné, které nelze vůbec změnit anebo je lze změnit pouze velice obtížně. Není dostatečně vnímána odpovědnost za výpověď a následný podpis, na který je pohlíženo jako na právní úkon v písemné formě a tímto způsobem je těžko napadnutelný. Zbytečně poté dochází k neřešitelným důsledkům z hlediska trestněprávní, občanskoprávní a pracovněprávní odpovědnosti.

Poznámka: Pracovní řád SŽDC, s.o. - čl. 30 odst. 2 - Další důležité povinnosti zaměstnance: písm. n) - „podávat potřebná vysvětlení o plnění svých pracovních povinností svému nadřízenému, případně dalším vedoucím zaměstnancům, dozorčím a kontrolním orgánům SŽDC, které jsou oprávněny taková vysvětlení požadovat, vyjma případů, kdy se zaměstnanec v přímé souvislosti s mimořádnou událostí necítí schopen vysvětlení poskytnout. Neposkytnutí vysvětlení v takovém případě není považováno za porušení povinnosti“ Pracovní řád ČD, a.s. - část XV. - Základní povinnosti zaměstnanců a vedoucích zaměstnanců: čl. I. bod 3. písm. o) „podávat potřebná vysvětlení o plnění svých pracovních povinností svému nadřízenému, případně dalším vedoucím zaměstnancům, dozorčím a kontrolním orgánům ČD, které jsou oprávněny taková vysvětlení požadovat, vyjma případů, kdy se zaměstnanec v přímé souvislosti s mimořádnou událostí necítí schopen vysvětlení poskytnout. Neposkytnutí vysvětlení v takovém případě není považováno za porušení povinnosti“ Pracovní řád ČD Cargo, a.s. - bod 16.3. - Základní povinnosti zaměstnanců a vedoucích zaměstnanců - písm. o) „podávat potřebná vysvětlení o plnění svých pracovních povinností svému nadřízenému, případně dalším vedoucím zaměstnancům, dozorčím a kontrolním orgánům ČDC, které jsou oprávněny taková vysvětlení požadovat, vyjma případů, kdy se zaměstnanec v přímé souvislosti s mimořádnou událostí necítí schopen vysvětlení poskytnout. Neposkytnutí vysvětlení v takovém případě není považováno za porušení povinností"